Το όνειρό μου είναι ο ιερός πόλεμος»

 

«Το όνειρό μου είναι ο ιερός πόλεμος»

 

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος

17 Απριλίου 2019 

 

 

«Δέν θά ἀναφερθῶ μέ λεπτομέρειες σέ αὐτά πού ὀνειρεύομαι, ὅμως κατά βάση το ὄνειρό μου εἶναι  ἱερόςπόλεμος». Μέ αὐτά τά λόγια ἐξήγησε τή φιλοδοξία του νά γίνει «μάρτυρας τοῦ Ἰσλάμ» ὁ νεαρός Νιγηριανός φοιτητής Ὀμάρ Φαρούκ Ἀμπντούλμουταλάμπα, ὁ ὁποῖοςἐπιχείρησε νά ἀνατινάξει ἀεροπλάνο τῆς ἀμερικανικῆςἑταιρίας Northwest. Καί συμπλήρωσε. «Φαντάζομαι τούς μουσουλμάνους νά νικοῦν, να κυριαρχοῦν στόν κόσμο καίνα ἐγκαθιδρύουν τή μεγαλύτερη αὐτοκρατορία ὅλων τῶνἐποχῶν».

Εὐτυχῶς, ἡ ἐγρήγορση τῶν συνεπιβατῶν του καί τοῦπληρώματος ματαίωσε τά σχέδιά του. Ἡ ἐφημερίδα NewYork Times, ἐπικαλούμενη δήλωση συγγενοῦς τοῦἈφρικανοῦ νεαροῦ τρομοκράτη, ἔγραψε ὅτι  τελευταῖοςἔστειλε στό κινητό τηλέφωνο τοῦ πατέρα του μήνυμα, μέτό ὁποῖο ἐνημέρωνε τήν οἰκογένειά του ὅτι εἶχεἀνακαλύψει «μιά νέα θρησκεία, αὐτήν τοῦ πραγματικοῦἸσλάμ».

Μετά τήν ἀποτυχημένη τρομοκρατική αὐτήν ἀπόπειρατά Χριστούγεννα 2009 στην περιοχή τῶν ΗΠΑ, εἴδαμεμιά ἄλλη, παραμονές τοῦ Πάσχα 2010 στη Ρωσία, μέτραγικά ἀποτελέσματα. Τή Μεγάλη Δευτέρα (29.3.2010), δύο νεαρές κοπέλες αὐτήν τή φορά, σκόρπισαν τόν θάνατο στόν ὑπόγειο σιδηρόδρομο τες Μόσχας. Δέν ἄφησαν κάποιο σημείωμα γιά τά κίνητρά τους.

Ὅμως τήν εὐθύνη γιά τή σφαγή μέ τούς 39 νεκρούς ἀνέλαβε μετά ἀπό λίγο ὁ Ντόκου Οὐμάρωφ, ὁ αὐτοαποκαλούμενος «Ἐμίρης τοῦ Καυκάσου», ὁ ὁποῖοςὁλοκλήρωσε τή στροφή τοῦ τσετσενικοῦ ἀντάρτικου ἀπότόν ἐθνικισμό στόν πανισλαμισμό. Σέ βιντεοσκοπημένο μήνυμα, πού ἀναρτήθηκε τή Μεγάλη Πέμπτη στήνἱστοσελίδα του, ἐξαπέλυε νέες ἀπειλές κατά τῶν Ρώσων διακηρύσσοντας ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις θά ἐπεκταθοῦν καί, «μέ τή βοήθεια τοῦ Ἀλλάχ», θα στεφθοῦν μέ ἐπιτυχία.

Οἱ πρώτες δεκαετίες τοῦ 21ου αἰώνα εἶναι γεμάτες ἀπόεἰδήσεις γιά τρομοκρατικά κτυπήματα σέ διάφορα σημεῖα τοῦ κόσμου, ἄλλα ἀποτυχημένα, ἄλλα μέ τραγικά ἀποτελέσματα. Ἐντυπωσιακή εἶναι και ἡ ἐμβέλεια τῶντρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν. Τό πασίγνωστο κτύπημα στούς δύο Πύργους τῆς Ν. Ὑόρκης στίς 11 Σεπτεμβρίου 2001 ἀκολούθησαν πολλά ἄλλα. Πρόκειται γιά ἕναν«ἀσύμμετρο πόλεμο», πού ἔχει αἰφνιδιάσει τήνπαραδοσιακή στρατηγική. Στήν παγκόσμια εἰδησεογραφία ἡ τρομοκρατία ἔχει γίνει μόνιμο θέμα, μέλεπτομέρειες πού ἐκπλήσσουν καί τήν πιό τολμηρή φαντασία.

Δεν είναι νέο φαινόμενο

Τό φαινόμενο τρομοκρατικῶν πράξεων δέν εἶναι κάτι νέο. Ἡ ἱστορία τῶν τελευταίων ἑκατό χρόνων εἶναιγεμάτη ἀπό περιπτώσεις, ὅπου ἐπιδιώχθηκε ἡ πρόκληση τρόμου με τελικό στόχο διάφορους πολιτικούς, ἐθνικούςἀπελευθερωτικούς  ἄλλους ἰδεολογικούς σκοπούς (γεγονότα στήν Τσαρική Ρωσία, ἀργότερα στή Γερμανία, στήν Ἰταλία, στήν Ἰρλανδία, στήν Παλαιστίνη, στόἸσραήλ κ.ἀ.).

Φαινόμενα θρησκευτικῆς βίας ὑπῆρξαν ἤδη στο ἀπώτεροπαρελθόν, ὅπως οἱ Ἑβραῖοι Ζηλωτές στον 1ο αἰώνα, τόμουσουλμανικό Τάγμα τῶν Δολοφόνων στόν 12ο καί13ο αἰ., τό Τάγμα τῶν Στραγγαλιστῶν τῶν δημοσίων δρόμων στήν Ἰνδία, οἱ ὀνομαζόμενοι Θάγκι (Thuggee), στόν 19ο αἰώνα. Στή μελέτη Inside Terrorism, ὁ Br. Hoffman ἐπισημαίνει ὅτι θρησκευτικές τρομοκρατικές ὁμάδες δέν εἶχαν ἐμφανισθεῖ πρίν ἀπό τό 1980. Μέχρι τό1994 ἐντούτοις, τό 1/3 (16 ἀπό 49 τῶν γνωστῶντρομοκρατικῶν ὁμάδων) «θα μποροῦσαν νάταξινομηθοῦν ὡς θρησκευτικές καί ὡς πρός τόνχαρακτήρα ἤ καί τά κίνητρά τους». Και αὐτή  ἀναλογίαἄλλαξε πάλι τό ἑπόμενο ἔτος, για νά φθάσει σχεδόν στόἥμισυ (26 ἀπό 56)».

Ἡ θρησκευτική τρομοκρατία, κατά τόν Hoffman: «Πρῶτον, ἔχει ὑπερβατική καί ὄχι πολιτική λειτουργία: Διεξάγεται σέ ἄμεση ἀνταπόκριση πρός κάποια θρησκευτική ἀπαίτηση ἤ προσταγή. Δεύτερον, ἀντίθεταἀπό τούς κοσμικούς τρομοκράτες, οἱ θρησκευτικοί τρομοκράτες ἐπιδιώκουν συχνά τόν ἀφανισμό εὐρέωςπροσδιορισμένων κατηγοριῶν ἐχθρῶν καί εἶναι ἀπτόητοιἀπό τήν πολιτικά ἀντιπαραγωγική δυνατότητα τῆςγενικευμένης δολοφονίας. Τέλος, τό πιό σημαντικό, δένπροσπαθοῦν να ἀπευθυνθοῦν σέ ὁποιαδήποτε ἄλληἁρμόδια ἀρχή, ἐκτός ἀπό τή δική τους».

Οἱ περιπτώσεις τρομοκρατίας μέ θρησκευτικές συναρτήσεις δεν περιορίζονται βέβαια στίς ἀκραῖεςμουσουλμανικές ὁμάδες κατά Δυτικῶν στόχων. Εἶναιἐπίσης γνωστές οἱ συγκρούσεις Προτεσταντῶν και Ρωμαιοκαθολικῶν στήν Ἰρλανδία· οἱ συγκρούσεις Σουννιτῶν καί Σηιτῶν, ἀλλά καί Σηιτῶν κατά Σηιτῶν καίΣουννιτῶν κατά Σουννιτῶν στό Ἰράκ. Ἐπίσης καί σέἄλλα πολιτιστικά περιβάλλοντα ἐμφανίσθηκανπεριπτώσεις θρησκευτικῆς τρομοκρατίας.

Ὑπενθυμίζουμε τή διάχυση ἀερίου σαρίν στό Τόκιο τό1995 ἀπό τήν παραθρησκευτική αἵρεση Aum Shinrikyo(Ὕψιστη Ἀλήθεια). Ἡ τρομοκρατία, πού δεσπόζει στίςμέρες μας στο διεθνές προσκήνιο καί ἀπασχολεῖ ὅλο καίπερισσότερο τήν κοινή γνώμη τες ὑφηλίου, ἔχει τρία χαρακτηριστικά. Πρῶτον, ἕναν ἀμεσότερο δεσμό μέ το Ἰσλάμ, δεύτερον, τήν ἀπόφαση τῶν πρωταγωνιστῶν νάθυσιασθοῦν ἄμεσα, ὄχι ἁπλῶς μέ την ἀποδοχή τοῦκινδύνου, ἀλλά μέ μιά συνειδητή ἐπιλογή τοῦ θανάτου. Καί τρίτον, ἄριστη χρήση τῆς τεχνολογίας καίεὑρηματική ἐπιχειρησιακή τακτική.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s